84. Kriste, Kráľu spravodlivý

  1. Kriste, Kráľu spravodlivý, – nadovšetko trpezlivý, – strašne bitý, katovaný, – preukrutne sužovaný. 2.Keď si prišiel do záhrady, – predvídal si bolesť zrady, – vedel si, že Judáš zradca, – na smrť bozkom zapredá ťa. 3. Pri modlitbe si zamdlieval, – krvavý pot z čela stieral, – trápenia si prijal čašu, – chcel si spasiť dušu našu. 4. Z vôle Otca ruky dávaš, – vojakom ich ponechávaš, – aby teba poviazali, – na ruky ti putá dali. 5. K Annášo­vi ťa sácali, – bitkou ťa tam častovali, – falošne ťa obvinili – a hneď na smrť odsúdili. 6. Pred Kajfáša privliekli ťa, – že si Boh Syn, vysmiali ťa, – trhali si tvoje šaty, – len na smrť s ním, skríkli kati.
    7.
     A v noci ťa zatvorili – do žalára, Kriste milý, – tam sa z teba vysmievali, – do tváre ti napľúvali. 8. Skoro ráno Židia vstali, – s Ježišom sa odobra­li – znova na súd k vladárovi, – ku Pontskému Pilátovi. 9. Prečo mi ho späť vraciate, – čo vy proti nemu máte? – Na kráľa sa povyšuje, – celý národ poburuje. 10. Vojaci ho bičovali, – z tŕnia vencom obvíjali, – ajhľa, človek, riekol slová – Pilát, keď ho uzrel znova. 11. Ale Židia v zlobe vstali, – ukrižuj ho, zakričali, – pusť nám lotra Barabáša, – na smrť pribi Mesiáša. 12. Umyl Pilát svoje ruky, – vydal Krista im na muky, – ťažký Kríž mu pripravili, – na plecia mu položili. 13. Ubolený Kristus kráča, – krv a pot mu líce zmáča, – vy­smie­­vaný, potupený, – bolesťami premenený. 14. Vysilený svoj Kríž zložil, – odpustenie katom prosil, – do rúk Krista klince bijú, – veľkňazi sa posmievajú. 15. Syn Boží je obnažený, – prebo­lestne umučený, – slnko svoje lúče skrýva, – zem sa trasie žalostivá. 16. Prečo znáša muky, Kris­te, – tvoje sväté srdce čisté? – Ach, to moje hriechy boli, – čo ťa hrozne križovali. 17. Svoje hriechy zanechávam, – zbožne sa ti odovzdávam, – poká­ním chcem zadosť činiť, – zlobou sa už nepreviniť. 18. Kriste, Kráľu spravodlivý, – buď mi Sudca milostivý, – tvoje sväté umučenie – prinieslo mi vykúpenie.
Back to top button