83. Prišli sme pozdraviť presvätý Kríž

  1. Prišli sme pozdraviť presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Mária Panna ho slzami skropila, – vrúcnymi bozkami ho uctila. 😐 2.Zlomyseľný Judáš Krista predal, – za tridsať strieborných na smrť vydal. – |: A Matka bolestná žalostne plakala, – kruto ju tá správa zraňovala. 😐 3. A Pilát Ježiša zbičovať dal, – vencom bolestným ho korunoval. – |: Mária v žalosti horko zaplakala, – keď na jeho muky pozerala. 😐 4. Na ceste pod Krížom Kristus pa­dal, – uboleným okom pomoc hľadal. – |: Mária bolestná horko zaplakala, – ľútostivé slzy prelie­vala. 😐 5. Mária cestou ho vyhľadala, – niesť jeho bremeno si žiadala. – |: Keď na jeho pleci ťažký Kríž zbadala, – pod ťarchou bolesti zastonala. 😐 6. Šimon Cyrenejský ho ľutoval, – ťažký Kríž na seba ochotne vzal. – |: V slzách mu Mária vrúcne ďakovala, – požehnanie Božie zvolávala. 😐 7. Ve­ro­ni­ka ruku vystierala, – pot z čela šatkou mu utierala. – |: Matka dobrotivá z vďačnosti plaka­la, – prúdom svojich sĺz jej ďakovala. 😐 8. Druhý raz pod Krížom Ježiš padá, – vojak ho bolestne nohou bodá. – |: Matka to videla, horko zapla­kala, – Syna svojho v slzách ľutovala. 😐 9. S Má­riou i ženy dobrotivé – ronia nad Ježišom slzy hojné. – |: Matka prebolestná vrúcne im ďakuje – a prosba­mi za nich oroduje. 😐 10. Tretí raz na ceste padol Ježiš, – nesmierne bolesti tlačil naň Kríž. – |: Prebolestná Matka horko zaplakala – a Synovi povstať pomáhala. 😐 11. Keď mu šaty z tela strhávali – a na posmech zberby ponecha­li. – |: Bôľom preniknutá Matka zaplakala, – plod života svojho ľutovala. 😐 12. Keď na drevo Kríža ho pribili, – nesmierne bolesti spôsobili. – |: Mária bolestná žalostne plakala, – nohy svojho Syna objímala. 😐 13. Zmučeného Krista urážali, – v pokoji umrieť ho nenechali. – |: Máriu urážky bolestne ranili, – za vrahov jej ústa sa modlili. 😐 14. A keď Ježiš zvolal: dokonané, – skončil svoje dielo požehnané. – |: Pod Krížom Mária bolestne plakala, – zmučeného Syna ľutovala. 😐 15. Jozef a Nikodém Krista sňali, – rovno do náručia Matky dali. – |: Jeho veľké rany vrúcne pobozkala, – do hrobu ho s láskou sprevádzala. 😐 16. Aj my pobozkajme presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Veď po ňom i slzy Márie stekali, – jej ruky zbožne ho objímali. 😐
Back to top button