81. Bohorodička Panna

  1. Bohorodička Panna, – nádej a sila dúfajú­cich, – skry nás a zachráň vo svojom – nepo­škvr­­ne­nom srdci. 2.Belostná holubica, – bez tieňa hriechu čistá Panna – s baránkom v chráme za milosť – materstva vďaky vzdáva. 3.Ó, Bože dobrotivý, – zhliadni na moje smutné srdce, – nech v šťastnom plači zmyje hriech – a ďakuje ti vrúcne. 4. Bohorodička Panna, – i ďalej buď nám naklonená, – rozprestri plášť svoj, odvracaj – od nás všetky trápenia.
Back to top button