80. Zhliadni, Bože, z výšin neba

  1. Zhliadni, Bože, z výšin neba, – požehnaj národ náš. – Daj mu dobrých kňazov, – zdobí ich Duch, cnosť, jas, – obetavých v službe tebe – pre naše spasenie. 2.Vybrala ich ruka tvoja, – Spasiteľ, Vládca náš. – Daj im silu lásky – a na slovo tvoj hlas – a ochraňuj ich od zloby, – sú Božie nádoby. 3. Panna, kňazstva Ochrankyňa, – oroduj vždy za nás. – Vypros svätých kňazov, – tak ľud Boží vzmáhaš, – daj im pevnú vieru, lásku, – veľa síl na spásu. 4. Pošli, Bože, robotní­kov – do žatvy bohatej. – Vyber sluhov Božích, – Cirkvi svojej svätej, – podľa vzoru Ducha svojho, – posolstva Kristovho.

 

Back to top button