70. Premilý Ježiško, vitaj u nás

  1. Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. – Daj nám všetkým, čo nám k spáse treba, – aby sme sa dostali do neba. –R: Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. 2. Nemieniš navždycky opustiť nás, – ty na nás vždy myslíš po celý čas. – Skrytý život si žil v lone Panny, – v sviatostiach si teraz uctievaný. – R: 3. Tu v skromných jasličkách pre nás ležíš, – pod zjavom chleba sa na nás tešíš. – Chceš nám všetkým šťastný život dávať, – hore v nebi pri sebe navždy mať. – R: 4. Sláva ti, sláva ti na výsostiach, – ty pomáhaš nám rásť v Božích cnostiach. – A pokoj buď ľuďom dobrej vôle, – tebe česť a sláva na prestole. – R:
Back to top button