69. Zaplesajme, radujme sa dnes

  1. Zaplesajme, radujme sa dnes, – zjavila sa milosť nám z nebies. – Kristus narodil sa z Márie, – bez poškvrny čistej ľalie, – aby spasil nás, aby spasil nás. 2.Svätý Jozef, s nami zaple­saj, – Dávid, celým srdcom zajasaj. – Lebo Spasiteľ je nám daný, – Emmanuel z neba poslaný, – Boží prorok sám, Boží prorok sám. 3. Od Východu už prichádzajú, – Júdovu zem vyhľadávajú. – Aby sa mu úcty dostalo, – prijíma dary perských kráľov – narodený Kráľ, narodený Kráľ. 4. Pán v jasličkách je uložený, – Vykupiteľ z Panny zrodený. – Pastieri sa vrúcne klaňajú, – radostne mu piesne spievajú – a píšťala hrá a píšťala hrá. 5. Spoločne mu chválu vzdávajme, – Zrodenému hymnus spievajme. – Aby všetkým milosť daroval, – s ar­chan­jelmi ho zveleboval – naveky ľud náš, naveky ľud náš.
Back to top button