68. V Betleheme dnes Mária prečistá

  1. V Betleheme dnes Mária prečistá, – porodila v biednej skrýši nám Krista. –R: Sláva buď Bohu v nebi, – sláva buď Bohu v nebi – a pokoj na zemi. 2. Anjel z neba pastierom sa zjavuje – a veselú novinu im zvestuje. – R: 3. Prichá­dzajú plní lásky, dôvery, – k Ježišovi do jaskyne pastieri. – R: 4. Z Východu sem vedie hviezda troch kráľov, – rozumných a vychýrených hvezdárov. – R: 5. Pokorne sa pred Dieťatkom sklonili, – kadidlo a zlato, myrhu zložili. – R: 6. Aj my Pánovi sa vrúcne klaňajme, – s chórom anjel­ským mu vďačne spievajme. – R:
Back to top button