67. Svätostan pozlátený, archa zákona

Svätostan pozlátený, archa zákona, – k Dieťatku zrodenému vždycky pozorná. – R: Ra­duj sa, Mária, raduj sa, Panna čistá, – z narode­nia Božieho Syna, – raduj sa, Mária, raduj sa, Pan­na čistá, – z narodenia Božieho Syna. 2. Pas­­tie­­rom anjelský chór tajomstvo odkryl, – v Betle­heme v jasličkách Pán sa narodil. – R: 3. Ligotá hviezda jasná Dieťatku slúži, – z Východu s darmi prišli traja mudrci. – R: 4. Mária, Matka Božia, modli sa za nás, – aby sme ťa chválili dnes
i v kaž­dý čas. – R:

Back to top button