64. Ty nebo opustil si

  1. Ty nebo opustil si, – ó, Kráľu slávy, – a na zem zostúpil si – v útulok tmavý. – Dieťa malé, tu na slame, – v jaskyni sa zimou chvieš, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 2.Ty z rajských výšin slastí, – z Otcovho lona, – videl si ako v strasti – duša nám stoná. – Kráľu slávy, Vládca pravý, – z lásky k ľuďom snímaš hriech, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 3. Chcem, Pane, milovať ťa – a vďaky vzdávať – a s blížnym pokonať sa, – pokoj rozdávať. – Božia Matka, nádej sladká, – hriechy ma uč ľutovať, – ó, Bože lásky, ja ťa chcem milovať, – ty miloval si.
Back to top button