61. Postoj, Dávid, s husľami

  1. Postoj, Dávid, s husľami, – zahraj piesne dnes s nami. –R: Kristu zrodenému zahrajme – a veselo spievajme. – Spievajme, zahrajme, – zahrajme, spievajme, – jemu, nášmu Pánovi, – ako Stvoriteľovi, – úctu vzdávajme. 2.Velebte ho mocnosti – a duchovné bytosti. – R: 3. Mesiac, slnko jasavé, – zlaté hviezdy jagavé. – R: 4. Velebte ho nebesia – aj nebeské telesá. – R: 5. Kamenec, sneh, dym, dúha, – čo ho stále poslúcha. – R: 6. Vrchy spolu s cédrami, – s ovocnými stroma­mi. – R: 7. Hlbočiny podmorské, – všetko tvorstvo pozemské. – R:
Back to top button