58. Ježišu, vitaj z prečistej Panny

  1. Ježišu, vitaj z prečistej Panny – zrodený, zrodený, – |: Ježišu, vitaj, Boh v ľudskom tele – zjavený. 😐 2.Dobrota tvoja nad všetko zlato – s perlami, s perlami, – |: nech milosť tvoja kraľuje vždycky – nad nami. 😐 3. V sláve si rovný Otcovi, Duchu – Svätému, Svätému, – |: chvála buď tebe na zemi v jasliach – skrytému. 😐 4. Z nás hriešnych snímaš bremeno hriechu, – okovy, okovy, – |: kráľovstvo lásky nech srdcia naše – obnoví. 😐 5. Baránok Boží, nebeské dary – prosíme, prosíme, – |: skrúšené srdcia na žertvu tebe – nosíme. 😐 6. Nevylučuj nás z prekrásnej Božej – veleby, veleby, – |: ty vládni s Duchom, s nebeským Otcom – naveky. 😐
Back to top button