54. Jasná hviezda zjavila sa

  1. Jasná hviezda zjavila sa – na Východe kráľom trom, – |: viera Krista zračila sa – vo zjavení zázračnom. 😐 2.Viedla kráľov k Ježišovi, – doviedla ich k jaskyni, – |: zjavila im život nový, – lásku svätej rodiny. 😐 3. I keď v jasliach malý ležal, – na slame a na sene, – |: šťastný zástup k ne­mu bežal, – chválil Dieťa zrodené. 😐 4. Ďakujeme tebe, Pane, – za dar viery, zbožnosti, – |: kiež si nežil pre nás márne, – daj nám v dobrom stálos­ti. 😐 5. Čistú lásku ako zlato – pokorne ti nesie­me, – |: požehnaj nás s Matkou za to, – v milosti nech dozrieme. 😐
Back to top button