53. Nebo so zemou, nebo so zemou

  1. Nebo so zemou, nebo so zemou – teraz oslavujú, – anjeli s ľuďmi, anjeli s ľuďmi – spolu sa radujú. –R: Kristus zrodil sa, Boh stelesnil sa, – anjeli spievajú, králi ho vítajú, – vrúcne sa klaňajú, pastieri mu hrajú, – divné zvesti vyprávajú. 2. Betlehem radosť, Betlehem radosť – z neba zaplavila, – prečistá Panna, prečistá Panna – Syna porodila. – R: 3. Otcovo Slovo, Otcovo Slovo – vzalo ľudské telo, – v temnostiach zemských, v te­m­­­nos­­tiach zemských slnko zasvietilo. – R: 4. Anjeli chvália, anjeli chvália – Kráľa nebes­kého, – v jaskyni tmavej, v jaskyni tmavej – činia vôľu jeho. – R: 5. Až od Východu, až od Východu – prišli traja králi, – kadidlo, myrhu, kadidlo, myr­hu, – zlato darovali. – R: 6. Kráľovi Bohu, Krá­ľovi Bohu – všetko obetujú, – pastieri ľuďom, pastieri ľuďom – spásu ohlasujú. – R: 7. Dieťatko v jasliach, Dieťatko v jasliach – všetci uctievajme, – sláva buď Bohu, sláva buď Bohu – šťastne zaspievajme. – R:
Back to top button