52. Je v Betleheme teraz novina

  1. Je v Betleheme teraz novina, – že Panna čistá zrodila Syna, – |: jasličky skromné, útulok tmavý, – na sene leží Pán večnej slávy. 😐 2.Cheru­bíni mu spievajú sláva, – nebeské chóry vítajú Pána, – |: úbohý pastier nesie, čo môže, – chce darom tešiť Dieťatko Božie. 😐 3. Jagavá hviezda zvestuje svetu, – šťastie k nám prišlo, Mesiáš je tu, – |: do Betlehema každý sa teší, – v jasličkách biednych Syn Boží leží. 😐 4. Za svetlom hviezdy až od Východu, – putujú králi z kňazského rodu, – |: kadidlo, myro i zlato nesú, – so srdcom čistým pred Kristom klesnú. 😐 5. Mária Matka tváričku hladí, – na Dieťa Jozef v údive hľadí, – |: Kráľ sveta s láskou všetkých nás žehnaj, – nám v biede hriechu zahynúť nedaj. 😐 6. Nuž zhliadni na nás, všemocný Vládca, – vrúc­ne ťa slávi krajina naša, – |: zošli jej z neba dar spásy veľký, – chváliť ťa bude na večné veky. 😐
Back to top button