51. Hviezdička krásna na nebi žiari

  1. Hviezdička krásna na nebi žiari, – láskavým lúčom krášli svet. – Nebesá s láskou semeno siali – a z Panny vzklíčil vzácny kvet. – Zem s nebom spája, volajme sláva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 2.V jaskyni biednej je skrytá krása, – v nej leží Vládca, Kráľ sveta. – Vďaky mu vzdávaj, veď on je spása, – privíta s láskou aj teba. – Všetci sa náhlia, Dieťatko chvália, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 3.Požehnaj svoj ľud, ty Božie Dieťa, – obdar ho láskou, nádejou. – Veď sila zlého neoslabí ťa, – naveky spoj nás so se­bou. – Boh požehnáva, spásu nám dáva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho.
Back to top button