50. V Betleheme novina

  1. V Betleheme novina, – Panna Syna zro­dila, – |: zrodila ho v nevinnosti, – Matka Božia plná cnosti, – Mária. 😐 2.Ticho leží na sene – Dieťa Božie zrodené, – |: Jozef jasle pripravuje, – svojím slovom potešuje – Máriu. 😐 3. Sláva Božia aj chvála – v biednych jasliach nastala, – |: anjel­ský chór zostupuje, – zrodeného oslavuje – s Má­riou. 😐 4. Mizne noci temnota, – svetlo tiché ligotá, – |: jasná hviezda zažiarila – tam, kde Dieťa porodila – Mária. 😐 5. Pastieri na rovine – pásli čriedu v doline, – |: k jasliam šťastní pristupujú, – s Mesiášom zvelebujú – Máriu. 😐 6. Pred ním na zem padajú, – skromné dary dávajú. – |: Chudobní sú, čo dať môžu? – Uctievajú Matku Božiu, – Máriu. 😐 7. Mudrci sem kráčajú, – vrúcne sa mu klaňajú, – |: zrodenému dali štedro – zlato, kadidlo aj myro, – Márii. 😐 8. Aj my poďme k jasličkám, – zložme svoje dary tam, – |: s pokorou sa pribli­žujme, – s Božím Synom oslavujme – Máriu. 😐
Back to top button