49. Boh zostúpil na zem k nám

  1. Boh zostúpil na zem k nám, – by nás dvihol k nebesám. –R: Vitaj, vitaj tu na zemi, – narodený Spasiteľ, – v ľudskom tele utajený – nám drahý Vykupiteľ. 2. Vítame ťa s Máriou, – Mat­kou – Bohorodičkou. – R: 3. Vítame ťa s Joze­fom, – oddaným ti pestúnom. – R: 4. Vítame ťa s an­jelmi, – s troma kráľmi, s pastiermi. – R: 5. Spo­loč­ne ti spievame, – na slávu ti voláme. – R:
Back to top button