46. Mesiáš je tu

  1. Mesiáš je tu, – ktože ho môže znať? – Meno má Ježiš, – Mária jeho mať. –R: Anjeli sa klaňajú, – o Zrodenom hlásajú, – potichu sa zvieratá – blížia k jasliam Dieťaťa. – Pastieri sa náhlia, – Vteleného chvália, – v jasliach leží – nekonečný Boh. 2. Matka Mária – krásne prespe­vuje, – anjelský chór ju – piesňou posilňuje. – R: 3. S láskou kolíše – Jozef neviniatko, – spi, drahé Dieťa, – snívaj v sene sladko. – R: 4. Prišli z Výcho­du – k nemu traja králi, – myrhu, kadidlo, – zlato darovali. – R: 5. K jasliam na cestu – tiež sa všetci dajme, – chválu, úctu, česť – Zrodenému vzdaj­me. – R:
Back to top button