45. Predvečný Boh narodil sa

  1. Predvečný Boh narodil sa, – zostúpil k nám z nebies, – aby spasil nás dnes, – tak ponížil sa. 2.Narodil sa v Betleheme, – Mesiáš, Kristus Kráľ, – spásu všetkým nám dal, – Pán neba, zeme. 3. Hviezda sa tam zastavila, – kde Panna prečis­tá – vteleného Krista – pre nás zrodila. 4. Anjel radosť oznamuje – pastierom, trom kráľom, – o Dieťatku malom – aj nám zvestuje. 5. Traja králi nesú dary – do mesta Dávida, – Mária ich víta, – Dieťatko žiari. 6. Sláva Bohu zaspievajme, – česť Synu Božiemu, – dnes Narodenému – úctu vzdá­vajme.
Back to top button