40. Prišla šťastná hodina

  1. Prišla šťastná hodina, – práve vtedy odbila, – keď ťa Anna počala – bez poškvrny, Mária. – Prúd hriechu Boh zastavil, – milosťou ťa zaplavil, – preukázal svoju moc, – lásku, štedrosť aj múdrosť. 2.Preto všetko Boh ti dal, – že plán spásy s tebou mal, – milosťou svet vykúpiť, – on chcel plodom tvojím byť. – Pre Ježiša zásluhy, – Boh si teba obľúbil, – bez poškvrny čistá si, – na potechu nás ľudí. 3. My sa z teba tešíme, – o milosti prosíme, – chválu Bohu vzdávame, – že ťa vzácnu tu máme. – Bez poškvrny čistá si, – vypočuj naše hlasy, – spolu s Kristom trpiaca, – za nás všetkých modli sa. 4. Pros Syna za všet­kých nás, – ešte viacej v tento čas, – priprav duše k Vianociam, – nech je Pánom v nich on sám. – Daj nám, Matka, z milostí, – ktoré vlastníš v plnos­ti, – daj nám všetko, čo uznáš, – keď svoj veľký sviatok máš.
Back to top button