39. Vzor múdrosti, žiariš krásou

  1. Vzor múdrosti, žiariš krásou, – svätý otec Mikuláš, – zdobíš zástup vyznávačov, – prihováraj sa za nás. – Neprijal si slávu sveta, – do kráľovstva vstúpil si, – blaží ťa dnes sláva svätá – tam v nebeskej radosti. –R: My ťa s úctou zdravíme, – o milosti prosíme, – vrúcne za nás oroduj, – my sa k tebe hlásime. 2. Odhalil si múdrosť sveta, – hmotné statky si predal, – žil si ako Božie dieťa, – Boh ti svoju milosť dal. – Z Božích slov si múdrosť čerpal, – štedro si z nej rozdával, – ľuďom v núdzi si pomáhal, – požehna­nie zvolával. – R: 3. Činil si, čo Kristus žiada, – Boha poznať, milovať, – Božia múdrosť učila ťa – hriechu sa vždy varovať. – Vencom slávy zdobila ťa – za života na zemi, – za nás všetkých prihovor sa, – veď už prebývaš v nebi. – R:
Back to top button