38. Ó, ktože ctí si Mikuláša

  1. Ó, ktože ctí si Mikuláša, – ó, ktože prosby k nemu vznáša? – Tomu, svätý Mikuláš, – v každej tiesni pomáhaš, – Mikuláš, Mikuláš. 2.Ó, ktože láskou k nemu horí? – Má pomoc na súši i mori. – Telo chráni od nehôd, – dušu od nešťastí zlôb, – Mikuláš, Mikuláš. 3. Ó, ktože má v ňom útočište? – Ten pomoc nájde uňho iste. – Ten nebude sklamaný, – bude bez hriechu rany, – Mikuláš, Mikuláš. 4. Ty pastier duchovného stáda, – odožeň pekelného hada. – By sme boli spasení – a nikdy zatratení, – Mikuláš, Mikuláš. 5. Ó, svätý náš otče Mikuláš, – pros Boha v kaž­dom čase za nás. – Budeme ťa verne ctiť, – meno tvoje velebiť, – Mikuláš, Mikuláš.
Back to top button