37. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu

  1. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech celým svetom zavládne, – pod žezlom tvojím spravodlivým – spoločnosť ľudská omladne. 2.Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech v Cirkvi tvojej panuje, – chráň ju a riaď, nech svoje dietky – s múdrosťou lásky spravuje. 3. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech príjmu všetky národy, – pokoj im udeľ, pevnú zhodu, – si žriedlo pravej slobody. 4. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech srdcia naše naplní, – rodinám daruj vieru, lásku, – dôveru v každom trápení. 5. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – pripravuj nám všetkým v nebi, – kde anjelský zbor bez prestania – ťa so svätými velebí.

 

Back to top button