36. Pred tebou, Vládca

  1. Pred tebou, Vládca, – Kráľ celého sve­ta, – skláňame hlavy, – zvelebujeme ťa. – Skladá­me dary – k nohám tvojim, Pane, – my vieru, nádej, lásku – k tebe máme. – Naveky kraľuj, – Spasiteľ, nad nami, – ty si náš Pán, – stále buď s nami. 2.Najkrajším darom, – čo ti predkla­dáme, – je čisté srdce – tebe odovzdané. – Láska­vo zhliadni – na krajinu našu, – ochraňuj ľud svoj, – žehnaj jeho prácu. – Od vekov, Bože, – si nás ochraňoval, – ty Sudca náš, – spravodlivý Kráľ.
Back to top button