35. Požehnaná čistá Panna

  1. Požehnaná čistá Panna, – chválime ťa vrúcne dnes, – že si dušu v detstve svojom – povznášala do nebies. 2.Ty si žila v nevinnosti, – na milosti bohatá, – udeľ nám zo svojich cností, – bez poškvrny počatá. 3. Ty si vzorom nábož­nosti, – mladým, starým, všetkým nám, – vypros nám Božie milosti, – povznes duše k výšinám. 4. My tvoj príklad velebíme, – slúžila si pri chráme, – kiež si všetci zaslúžime – vždy žiť v tvojej ochrane. 5. Zachovaj nám vieru, nádej, – ochraňuj ľud nábožný, – veď nás cestou pravdy ďalej, – nech sme Cirkvi osožní.

 

Back to top button