33. Ó, môj anjel, strážca milý

  1. Ó, môj anjel, strážca milý, – veď ma, ochráň v každej chvíli, – s úctou vrúcne prosím teba, – priveď ma raz až do neba. 2.Pomáhaj mi vždy byť dobrým, – nech Boha viac neurazím, – spasiť ma chce vôľa Božia, – zlé skutky mi neosožia. 3. Anjeli aj archanjeli, – modlite sa za mňa v nebi, – duša moja miluj Boha, – bez lásky si preúbohá. 4. Najvyšší si z archanjelov, – svätý Michal, vodca vojov, – ktoré činia vôľu Božiu, – získať spásu mi pomôžu. 5. Stoj zvlášť pri mne v čase smrti, – nech ma peklo nepohltí, – po po­sled­nom Božom súde – kiež mi duša plesať bude.
Back to top button