32. Anjeli i ľudia

  1. Anjeli i ľudia – velebia dnes teba, – v pokore sa blížia – ku Vládcovi neba. –R: Svätý Michal, ochranca náš, – ochranca náš mocný. 2. Tvoje prosby, Michal, – Boh rád vypočuje, – tvoj príhovor vrúcny – Cirkev ochraňuje. – R: 3. Hlásaš plný pravdy: – Kto je ako Boh náš? – Nad silami temna, – Michal, veľkú moc máš. – R: 4. Keď Lucifer pyšný – proti Bohu povstal, – ty si napriek tomu, – verným Bohu zostal. – R: 5. Do pekla si zhodil – pýchu satanovu, – by sa viac nebúril – proti Bohu znovu. – R: 6. Pomáhaj nám všetkým, – Boží posol neba, – každý zbožný kresťan – dôveruje v teba. – R: 7. I ja, hriešny človek – k tebe ruky spínam, – o pomoc ťa prosím, – v pokuše­niach vzývam. – R:
Back to top button