26. Chválime ťa, Ochrankyňa

  1. Chválime ťa, Ochrankyňa – slovenskej zeme, – stáročia ťa v zbožnej úcte – oslavujeme. – |: Otcovia ťa uctievali – a matky ťa milovali, – Matka národa. 😐 2.Vzácne chrámy teba slávia – po našom kraji, – na tvoju česť vrúcne piesne – tu zaznievali. – |: Slovenská zem tebe slúži, – za ochranou tvojou túži, – Matka národa. 😐 3. Daj, aby sme navždy boli – tvojím národom. – A to, čo nás naučili – Cyril s Metodom, – |: zachovaj nám v dobách ďalších, – to dedičstvo otcov našich, – Matka národa. 😐
Back to top button