22. Raduj sa, Mária, Matka cnostná

  1. Raduj sa, Mária, Matka cnostná, – Bohu milá Panna a Kráľovná. –R: Mária, ty nás vždy pod ochranou maj, – u Ježiša Krista sa nás zastávaj. – Mária, Mária, oroduj za nás, – u Ježiša Krista vypros viery čas. 2. Oroduj vždy za nás, Ochran­kyňa, – zosielaj milosti, dobrotivá. – R: 3. Ty si Matka Božia milostivá, – k hriešnikom kajúcim ľútostivá. – R: 4. Vyprosuj nám milosť odpustenia – a k Bohu pravého obrátenia. – R: 5. Vypros nám potrebné Božie cnosti, – milovať vždy Boha na výsosti. – R: 6. Nauč nás milovať Tešiteľa, – v presvätej Sviatosti Spasiteľa. – R: 7. Nauč nás modliť sa, dobre robiť – a pre nebo svoje duše zdobiť. – R: 8. Pomáhaj v zápase o spasenie, – premáhať ku hriechu pokušenie. – R: 9. Daj silu vo viere a v nádeji, – žiť s Bohom i s tebou spolu v nebi. – R: 10. Nauč nás žiť v láske a svornosti, – v jednote a pravej nábožnosti. – R: 11. Keď príde hodina rozlúčenia, – buď naším prameňom potešenia. – R:
Back to top button