128. Matka Krista v nebo vzatá

  1. Matka Krista v nebo vzatá, – plná lásky, prebohatá, – |: Synom svojím vyvýšená, – slávou Božou ožiarená, – Matka, Panna, Panna Mária. 😐 2.Mária si celá krásna, – nad mesiac i slnko jasná, – |: spomeň na nás hore v nebi, – nech náš duch ťa vždy velebí, – by sme mohli, mohli k tebe prísť. 😐 3. Každé srdce opustí nás, – až nám príde posledný čas, – |: jedno srdce stále bije, – vrelou láskou nás miluje, – je to srdce, srdce Márie. 😐 4. Príď k nám, príď k nám, Matka milá, – keď nadíde smrti chvíľa, – |: vtedy dušiam zvlášť pomáhaj, – u Ježiša nás zastávaj, – vypros milosť, milosť spasenia. 😐
Back to top button