125. Slávny si, Eliáš

  1. Slávny si, Eliáš, – veľký prorok svätý, – |: za oddanosť a horlivosť – do neba bol vzatý. 😐 2.Keď obeť Pánovi – položil na oltár, – |: po jeho modlitbe vrúcnej – zažal ju ohňa žiar. 😐 3. Tak Boh všemohúci – moc svoju prejavil, – |: blud pohanov poodhalil, – proroka preslávil. 😐 4. Súci­tom a láskou – utišuje bôle, – |: biednej vdove milos­tivo – rozmnožuje olej. 😐 5. S Pánovou pomocou – v nešťastí tešiť vie, – |: vzkriesi matke do života – dieťa už neživé. 😐 6. Zázračnou milosťou – ho Vládca obdaril, – |: potom ho vzal na nebesia – v ohnivom kočiari. 😐 7. Pred súdom Kristovým – sa znovu objaví, – |: aby pyšným bezbožníkom – ich hriešnosť vyjavil. 😐
Back to top button