124. Apoštoli slávni

  1. Apoštoli slávni, – veľkňazi naši. – Cti­hod­ní učitelia, – proste Najvyššieho, – by upevnil kresťanstvo, – chránil nás od zlého, – na slávu svoju – pre našu spásu. 2.Liturgiu svätú – ste nám priniesli. – Aj tajomstvo Trojice – s láskou objas­nili, – od pohanského bludu – predkov za­chrá­ni­li, – vy ste Slovanov – k viere priviedli. 3. Vás, Cyril a Metod, – dnes velebíme. – Modlite sa pred trónom – Boha najvyššieho – a vyprosujte pre nás – spásne dary jeho, – Božiu jednotu – Cirkvi Kristovej. 4. Prekleňte už spory, – rozptýl­te blu­dy. – Nech žijeme v jednote – pod plášťom Prečis­tej, – pod jediným pastierom – a v Cirkvi Kristo­vej, – v svätej, jednotnej – i apoštolskej.
Back to top button