120. Požehnaj všetkých, Ježišu milý

  1. Požehnaj všetkých, Ježišu milý, – čo tvojmu Srdcu vzdávajú česť. – Nech tento poklad v nijakej chvíli – nám neodníme diablova lesť. – Spasiteľ náš, ó, Bože najsladší, – požehnaj nás, náš poklad najdrahší. 2.Aký si mocný Boh na Sione, – kto tvoju krásu pochopiť vie? – Pred tvojou slávou na Božom tróne – sa v pokornosti každý tvor chvie. – Ty všetkých Pán, ty všetkých Stvoriteľ, – požehnaj nás, láskavý Spasiteľ. 3. Za tvoje dary ťa velebíme – a za milosti ďakujeme. – Aj tvoje Srdce pokorne ctíme, – vždy vernosť jemu sľubu­jeme. – Zosielaj nám bohaté milosti, – požehnaj nás tu skrytý v Sviatosti. 4. Prijmi náš pozdrav, ó, Srdce Krista, – zbor anjelský ti prespevuje. – S láskou vždy chváli ťa Panna čistá, – hľa, celý svet ťa oslavuje. – Znej vesmírom ti sláva v každý čas, – požehnaj nás a vyslyš prosieb hlas. 5. Zhliadni k nám dolu, láskavý Bože, – a daruj hriešnym svoju milosť. – Nech tvoje Srdce všetkým po­môže – žiť len pre teba, milovať cnosť. – Tys’ život náš aj cesta, pravdy zdroj, – požehnaj nás a láskou ľudstvo spoj. 6. Rodička Božia neporušená, – ráč u Ježiša orodovať, – si jeho Matka nepoškvr­nená, – on tvoje prosby vyslyší rád. – Ty pros za nás, my k tebe voláme, – podaj ruku, o to ťa žiadame.
Back to top button