115. Ako velebný hlas zvona

  1. Ako velebný hlas zvona, – ako príboj na mori, – tak nech láska v našich srdciach – plameňom sa rozhorí. –R: Tvojmu Srdcu národ náš, – úctu vzdáva v každý čas, – potrebnú mu milosť daj, – v Srdci si ho zachovaj. 2. Čujte všetci ľudia sveta, – našej piesne zbožný hlas, – ako nesie sa do neba, – kde kraľuje Pán Boh náš. – R: 3. Priviň, Pane, k Srdcu svojmu, – nás i naše rodi­ny, – svornosť, pokoj nech je stálym – hosťom našej krajiny. – R:
Back to top button