114. Každý deň ma stretnú

  1. Každý deň ma stretnú – kríže, strasti, poníženia, – by som kráčal stále vyššie – po ceste spasenia. – Matka, ty mi pomáhaj, – u Krista sa zastávaj, – pomocnica ustavičná, – vždycky pri mne zostávaj. 2.Krížov, strastí, ponížení, – máme prebohato, – ruky Matky premenia ich – na milostí zlato. – Len keď dušu čistú mám, – svojim blížnym pomáham, – pomocnica ustavičná, – s tebou nebo získavam. 3. Na kríž, strasti, poníže­nie, – kresťan nezabúdaj, – modli sa za odpuste­nie, – s láskou vždy odpúšťaj. – Strasti milosť pretaví – a srdcu sa uľaví, – pomocnica ustavič­ná, – v utrpení buď s nami. 4. Za tie strasti, poníže­nia, – vypros dobrodenia, – hore v nebi čakáš na mňa – s vencom oslávenia. – Preto trpím ochot­ne, – s vierou, láskou pokorne, – pomocnica ustavičná, – robila si podobne. 5. Milostivá Matka, s tvojou – láskou dobre je mi, – i keď hriech ma často ťaží – v živote na zemi. – Aj keď kríže denne mám, – posilňuje ma Boh sám, – za milosti z neba dané – radostne mu vďaku vzdám. 6. To sa slovom ľahko povie, – skutkom ťažko robí, – duše, čo pokánie činia, – Boh milosťou zdobí. – Pomôž, Matka, tiež aj mne, – nech mi duša precitne, – nech pre kráľovstvo nebeské – trpím s láskou ochotne.
Back to top button