113. Bolestivá Matka tam pod Krížom stála

  1. Bolestivá Matka tam pod Krížom stála, – Ukrižovaného v slzách ľutovala. – |: Ach, synu, synu, za akú len vinu, – tečie dnes krv tvoja na kameň a hlinu, – synu môj. 😐 2.Len z lásky som teba ľuďom porodila, – do jasličiek som ťa pre nich uložila. – |: A kati mocní, neľútostní, zlostní, – pribili ťa na Kríž, taký prežalostný, – synu môj. 😐 3. Ruky, ktoré som vždy nežne pohlá­dzala, – ktoré som ich dietkam žehnať vídavala. – |: Prehorké muky, nevďak ľudí krutý, – priklinco­val na Kríž tvoje sväté ruky, – synu môj. 😐 4. Nohy, ktoré som ja chodiť naučila, – ovečku by našli, ak by zablúdila. – |: Ó, žiaľ ten mnohý, synu preúbo­hý, – pribili tu na Kríž tvoje sväté nohy, – synu môj. 😐 5. Srdce, ktoré som tak vrúcne milovala, – to mi ľudská zloba na Golgote vzala. – |: Ó, bôle kruté, hriechov dielo ľúte, – kopijou je tvoje srdce prebodnuté, – synu môj. 😐 6. Bolestivá Matka, pl­ná žalosťami, – vypros dušiam ľútosť nad previ­ne­niami. – |: Mať Ježišova, povedz za nás slová: – Odpusť ľuďom hriešnym z lásky ku mne znova, – synu môj. 😐
Back to top button