109. Spasiteľ náš premilý

  1. Spasiteľ náš premilý, – sláva, vďaka ti, – |: že si s nami v Sviatosti – vo dne i v noci. 😐 2.Pro­sí­me, zostaň u nás, – priateľ, veľkňaz náš, – |: ne­opusť nás v živote, – ani v smrti čas. 😐 3. Po­krm duší a nápoj, – lekár nemocných, – |: priprav duše nám na boj – v chvíľach úzkost­ných. 😐

 

Back to top button