107. Nech sa ti vzdáva

  1. Nech sa ti vzdáva – úcta i sláva, – tajom­stvo lásky utajené. – |: Vo svetle žiari – tu na oltári, – v kalichu zlatom vystavené. 😐 2.Hľa, v svätostánku, – tu v bohostánku, – vtelený Boží Syn prebýva. – |: Stvoriteľ večný, – Boh nekoneč­ný, – pod vidom chleba sa ukrýva. 😐 3. Nebeská manna – je Telo Pána, – Krv jeho pravý života zdroj. – |: S vierou sa korím – a láskou horím, – hoci ma klame chuť i zrak môj. 😐 4. Ježišu, vitaj, – pomoc mi skytaj, – v zármutku, v biede, v utrpe­ní. – |: Daj silu svoju – k láske, pokoju, – pomôž mi v každom pokušení. 😐 5. Pre teba žijem, – v tebe sa skryjem, – keď duša pôjde do večnosti. – |: Telo, Krv tvoja, – posila moja, – je cesta k večnej blaženosti. 😐
Back to top button