105. Kristovo Telo prijmem

  1. Kristovo Telo prijmem, – Pána a priate­ľa môjho, – |: živého Boha skryjem – pobožne do srdca svojho. 😐 2.Hľa, z čaše spásy prijmem – Chlieb života a Krv svätú. – |: Ňou svoje hriechy zmyjem, – Boh, Darca života je tu. 😐 3. Chválim ťa, Vládca z neba, – vzdávam ti úprimné vďaky. – |: Daj silu vzývať teba, – zvlášť, keď ma dlávi hriech ťažký. 😐 4. Spasiteľ, Vládca svätý, – vypočuj modlitbu moju. – |: Zmyť hriechy môžeš len ty, – chráň ma od zlého, aj bôľu. 😐
Back to top button