103. Boh živý na oltári

  1. R: Boh živý na oltári – je manna vzne­šená, – s láskou i úctou v tvári – tu skloňme kolená. – 1. Ó, Kriste, Bože svätý, – anjelských duší Pán, – na našej zemskej púti – buď liekom našich rán. –R: 2. Poďme len k Ježišovi, – keď nás srdce bolí, – on žiale naše pozná, – rany nám zahojí. – R: 3. Hosanna Bohu spieva – nebeský Boží chór, – radostne Krista vitaj, – dáva nám žitia vzor.
Back to top button