101. Ó, najsvätejšia, najvznešenejšia

  1. Ó, najsvätejšia, najvznešenejšia – spoločnosť osôb svätej Trojice. – V podstate jedna, nedeliteľná, – zošli nám z neba nové Turíce. – Prehojné Božie milosti. – Tí, ktorí veria, – dušu ti zveria, – klaňajú sa ti v zbožnosti. 2.Jasavý Boží zástup tam v nebi, – anjeli, svätí, všetci spasení. – Vždy Boha chvália za milosť spásy, – Boha jedné­ho a v troch osobách. – Teraz i vždycky, naveky: – Nech Bohu zneje – pieseň nádeje, – radosti chorál odveký. 3. Dnes ďakujeme, ó, tebe Bože, – za nespočetné dary, stvorenie. – Skrz muky Krista a smrť na Kríži, – za vykúpenie a uzmierenie. – Za prácu v Božej vinici. – Za dary Ducha, – čo Boh ponúka, – buď vďaka svätej Trojici. 4. Trojica jedna, nedeliteľná, – v činnosti svorná, prameň milostí. – Chceš, aby takto aj Božie deti – vždy žili v láske a vo svornosti. – By túžili žiť pre teba. – By radosť mali, – spievali chvály, – ó, Pane sveta a neba.
Back to top button