100. Kráľu nebeský, Boh všemohúci

  1. Kráľu nebeský, Boh všemohúci, – Duch Utešiteľ, Duch pravdy sám. – Tys’ vševe­diaci, všade prítomný, – daj svetlo, silu potrebnú nám. 2.Kráľu nebeský, posila mno­hým, – života darca, prebývaj v nás. – Prítomnosť tvoja nech srdcia zdobí, – vlej do nich pokoj, lásku a jas. 3. Kráľu nebeský, čistoty prameň, – od škvrny hriechu chráň všetkých nás. – Rozpaľuj v duši svoj Boží plameň, – po púti zemskej naveky spas.

 

Back to top button