Aplikácia obsahuje celkovo 67 televízií a rádií.
Príjemné sledovanie a počúvanie!

Android aplikácia Moja Telka

Katalóg zdarma šírených televízií a rádií na internete.

Aplikácia nepoužíva žiadnu retransmisnú službu pre kanály uvedené v zozname,
tieto kanály vysielajú naživo a zdarma,
všetok kredit ide vlastníkom príslušných operátorov
alebo televíznych spoločností, vrátane ochranných známok a log.

Bez prihlasovania prístup k televízii a rádiu

Hľadáme za vás dostupné televízie a rádia na internete.

Bez prihlasovania prístup k televízii a rádiu

Hľadáme za vás dostupné televízie a rádia na internete.

Android aplikácia Moja Telka

Aplikácia nepoužíva žiadnu retransmisnú službu pre kanály uvedené v zozname, tieto kanály vysielajú naživo a zdarma, všetok kredit ide vlastníkom príslušných operátorov alebo televíznych spoločností, vrátane ochranných známok a log.

Aplikácia obsahuje celkovo 67 televízií a rádií.
Príjemné sledovanie a počúvanie!