História mesta

 • Wallachy Eugen

  Eugen Wallachy sa narodil 1. januára 1855 v Spišskej Sobote a zomrel 31. decembra 1934 v Spišskej Sobote. Narodil sa v rodine spišskosobotského stolára Fridricha Wallachyho, jeho matka Karolína Žofia bola rodená Schwarczová. V roku 1868 nastúpil do 1. ročníka nižšieho gymnázia v Kežmarku a od r. 1873 študoval v Budapešti v Ústave pre…

 • Lam Fridrich

  PhDr. Fridrich Lam sa narodil 13. mája 1881 v Kežmarku a zomrel 27. decembra 1955 v Budapešti v Maďarsku. Fridrich Lam sa narodil v Kežmarku ako syn rovnomenného advokáta, potomka Šebastiána Ambrózia zvaného Lam, významného humanistu a spisovateľa, ktorý žil v Kežmarku v 16. storočí. Ako mladý osirel, ujal sa ho jeho starý otec…

 • Zoch Ctiboh

  Ctiboh Zoch (vlastným menom Timoteus Cochius) sa narodil 17. marca 1815 vo Veličnej a zomrel 25. decembra 1865 v Jasenovej. V Kežmarku študoval v r. 1826 –1829, absolvoval tu druhý ročník gramatiky a dva ročníky syntaxe. Keďže v tom čase už v Kežmarku existovala Slovenská študentská spoločnosť, nie je vylúčené, že v…

 • Stodola Aurel

  Ing. Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu vo Švajčiarsku. Študoval v Liptovskom Mikuláši, v r. 1870/1871 externe jeden rok v Kežmarku, na nemeckej reálke v Levoči, maďarskej reálke v Košiciach, polytechnike v Budapešti a Vysokej polytechnickej škole (ETH) v Zürichu. Praxoval…

 • Zápoľský Štefan

  Štefan Zápoľský sa narodil v roku 1425 alebo 1434 a zomrel 23. decembra 1499 v Pápa v Maďarsku, pochovaný je v Spišskej Kapitule. Štefan – spišský, šarišský a trenčiansky župan,kapitán Horného Uhorska, palatín atď. dostalr. 1461 od panovníka Mateja Korvína list, aby postavil „sub Alpibus” (pod Alpami – Tatry mali v minulosti rôzne pomenovania: Alpy,…

 • Longa Martin

  Martin Longa sa narodil 11. novembra 1882 v Malom Slavkove a zomrel 23. decembra 1959 v Malom Slavkove. Do ľudovej školy chodil v Kežmarku, do gymnázia v Levoči. Doma gazdoval, v čase hospodárskej krízy šiel pracovať do amerických baní. Po návrate a vzniku Československej republiky sa už r. 1918 stal zakladateľom a neskôr…

 • Lasky Hieronym

  Hieronym Lasky sa narodil v roku 1496 v Lask v Poľsku a zomrel 22. decembra 1541 v Krakove v Poľsku. Hieronym pochádzal zo šľachtickej rodiny – už jeho otec Jaroslav bol sieradským vojvodcom. Meno si odvodzovali od dedičného rodinného majetku Lask v oblasti Lodže. Hieronym študoval v Taliansku, potom bol v diplomatických službách v Bavorsku, Francúzsku,…

 • Weber Pavol

  Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre kňazskú i učiteľskú činnosť.Pre rozšírenie vzdelania navštevoval nemecké univerzity v Berlíne a Tübingene. Po návrate bol štyri roky vychovávateľom v zemianskych…

 • Lipták Ján

  Dr. Ján Lipták sa narodil 13. decembra 1889 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 18. decembra 1958 vo Warstein v Nemecku. Narodil sa v rodine staviteľa. Študoval na kežmarskom gymnáziu; históriu, latinčinu a francúzštinu na univerzitách v Budapešti a Paríži. Bol doktorom fi lozofi e. V r. 1911 sa stal riadnym profesorom…

 • Lány-Jacobi Martin

  Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca do 13. storočia. Pôvodné meno rodiny bolo Jacobi, armales s predikátom Lány získala r. 1666. Erb: v modrom poli na…

Back to top button