Kultúra

Spojte vzdelávanie so športom a spoznajte osobnosti mesta

Lockdown a zákaz vychádzania či stretávania. Povolený šport len v okrese. Ako tento čas využiť čo najlepšie a zároveň sa niečo nové naučiť? Odpoveďou je hľadanie kešiek.

Geocaching je zábava a druh rekreačného športu spočívajúci v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Schránka, ktorú je potrebné nájsť, nesie anglický názov cache, čiže skrýša. Na Slovensku však tento názov zľudovel a poznáme ho pod označením keška.

Geocaching je spojený s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny, či miestnych pamätihodností. Na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, preto musíme využiť GPS navigáciu. Aplikáciu si treba stiahnuť do svojich telefónov či tabletov predtým, ako vyrazíte na cestu. Kežmarok a jeho okolie je vďaka dobrovoľníkom obohatený o viac ako 30 skrýš. Ak by sme ich chceli vymedziť z pohľadu svetových strán, tak južná sa nachádza pri historickej turbíne, severná pri lokalite Zlatná, západná v blízkosti železničnej stanice a východná na ulici Trhovište. Bližším skúmaním môžeme zistiť, že v našom meste sa skrýše hry geocaching dajú rozdeliť do štyroch sérií.

Spoznať tak môžeme i historické osobnosti mesta, pri ktorých sa prvou zastávkou stáva hasičská stanica, ktorej keška je venovaná Júliusovi Demiánymu. Ten sa zaslúžil o založenie dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku. Tu je už nápoveda plná záhad a aplikácia nám dáva k tomuto miestu len heslo „mnohostrom“. Odkaz na Dr. Vojtecha Alexandra nemohol chýbať ani v tejto hre. Tak sa musíme vydať hľadať kešku smerom k nemocnici, ktorá dnes už nesie jeho meno. Pokračovanie v hľadaní nás zavedie až na Krvavé pole, ktoré bolo návrším za hradbami mesta, kde sa pravdepodobne konala poprava obrancov mesta, medzi ktorými bol aj Jakub Kray. Navigácia nás posiela k budove gymnázia Pavla Országa Hviezdoslava a pred budovu kežmarského lýcea. Ďalšou osobnosťou, ktorá sa stala súčasťou tejto cesty, je Alfréd Grosz, bývalý profesor nemeckého a slovenského gymnázia v Kežmarku. Táto keška visiaca na konári neunikne oku žiadnemu z hľadačov. Posledná indícia nás privádza na miesto, kde kedysi stál dom Buchholtzovcov. Ten bol v roku 1981 zbúraný, dnes sa na jeho mieste nachádza pomník z tatranských balvanov s pamätnou tabuľou.

Či už sa hľadači skrýš vydajú po stopách osobností, preskúmajú dávnu históriu kultúrnych pamiatok, alebo nedávnu, spojenú s povodňou, je len na ich výbere. V komentároch celosvetovej aplikácie sa dozvedáme, že naše mesto s úmyslom hľadať kešky navštívili Poliaci, Maďari, ale aj obyvatelia Španielska či Ukrajiny. „Chcel by som v budúcnosti do tejto aplikácie umiestniť aj viac osobností mesta i ostatné pamiatky, aby sa mesto v tejto hre zaplnilo a malo čo ukázať ,“ dodáva Dušan, tvorca kežmarských kešiek.

Ondrej Miškovič

Back to top button