Samospráva informuje

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti    Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                               Natália Vidová, bytom Kežmarok Ján Čonka, bytom Kežmarok Róbert Lipták, bytom Kežmarok Miroslava de Zordo, bytom Kežmarok Róbert Puška, bytom Kežmarok […]

Zdroj: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2022/oznamenie-o-doruceni-pisomnosti/

Back to top button