Kultúra

Porevolučná cesta kežmarského Maguráčika

Rok 1996 potvrdil správnosť nastúpenej cestu súboru.

Už v apríli, cez veľkonočné sviatky, sa Maguráčik vybral na ďalší zahraničný zájazd, znova na rieku Loire do mestečka San Syr sur Loire vo Francúzsku. Spoločne s mladými športovcami dôstojne reprezentovali našu mladú republiku na tradičnom futbalovom turnaji žiakov, ktorého súčasťou bolo predstavenie kultúry, toho ktorého zúčastneného štátu, mesta, oblasti. V júli vycestoval do Ansbachu v Nemecku, kde opätoval návštevu tamojších gymnazistov v Kežmarku. Okrem týchto zahraničných vystúpení vystupoval Maguráčik v Tatranských hoteloch a zotavovniach, účinkoval na jubilejnom 20. ročníku ZFS v Červenom Kláštore, na slávnostiach po Kráľovou Hoľou, Podolinskom jarmoku, v Liesku, na otvorení Ľudovej banky v Poprade, uskutočnil 11 vianočných koncertov v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Svite, Veľkej Lomnici. Ručička počtu vystúpení sa zastavila na čísle 59.

S novým rokom 1997 prišlo i prvé vystúpenie na oslavu štátnosti, vzniku Slovenskej republiky v Poprade. Po vystúpení pre zväz invalidov v Kežmarku sa predstavil v Bratislave na fašiangovom programe spoločne s DFS Čečinka. S novým pásmom „Púšťaná – na Jura“ zvíťazil v okresnej súťaži v Kežmarku, v Raslaviciach na kraji obsadil tretie miesto, ktoré mu síce nezaručovalo priamy postup, ale podľa vyjadrenia poroty mal účinkovať aj na celoštátnej súťaži v Prešove. Nestalo sa tak pre nedostatok financií usporiadateľov festivalu. Aj v tomto roku sa súbor zúčastnil zahraničnej reprezentácie. Tentokrát sa vybral na stretnutie folklórnych súborov v Poľskom Lubline. Na tento festival bol pozvaný Detským súborom Malý Glusk, ktorému opätoval návštevu z nultého ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu krojovaných bábik v Poprade a Kežmarku, ktorý vznikol z iniciatívy vedúcich detských folklórnych súborov v regióne podľa vzoru Maguráčika z osláv 20. výročia jeho vzniku. V októbri sa Ľudová hudba súboru zúčastnila na piatom stretnutí mladých hudobníkov v Nemeckom Stuttgarte. V rámci mesiaca úcty k starším pozdravil dôchodcov v Holumnici. Na záver roka sa predstavil  na tradičných vianočných koncertoch pre návštevníkov Tatranských zotavovní a hotelov.

Juraj Švedlár

Back to top button