Život so zmyslom

Vedela, že deti môžu zomrieť aj napriek všetkej zdravotníckej opatere. Vedela, že každé dieťa je dočasným darom, a nie trvalým majetkom. Vedela, že každý, akokoľvek krátky život, má sám o sebe zmysel. Bola katechétkou, učiteľkou náboženstva. A predsa ju správa o ťažkej chorobe novonarodenej dcérky zasiahla ako úder. Na srdce jej padol smútok, hrôza, no predovšetkým hnev, slučka, ktorá sa sťahovala z minúty na minútu. Modliť sa? Nemožné! Nakoniec urobila niečo nezvyčajné: Siahla po ruženci, aby sa oslobodila od ťarchy, že svoju úzkosť musí vtesnať ešte aj do slov. „V tejto situácií,“ zaspomínala po mesiacoch, „som po prvý raz pochopila, čo znamená modliť sa ruženec. Bola to jediná modlitba, ktorú som sa ešte vládala modliť, jediný most, ktorý ma ešte niesol.“

Back to top button