Zázračný kapitán

Dňa 27. decembra 1991 sa oznamovacie prostriedky v rôznych hláseniach zmieňovali o havárií lietadla švédskej spoločnosti SAS, ktorú prežilo všetkých 135 cestujúcich. S neuveriteľným sarkazmom zaznamenali: „Švédsky ministerský predseda (socialista) vyhlásil na mieste nešťastia: „To je vianočný zázrak.“ To, čo skeptických komentátorov odradilo od toho, aby vôbec komentovali túto udalosť bolo, že to, čo sa udialo v tomto vianočnom príbehu, bola skutočne pravda: V okamihu, kedy kapitán lietadla Stefan Rasmussen pochopil, že katastrofa je neodvrátiteľná a prv, než by vznikla panika, začal pokojne a nahlas odriekať modlitbu Otče náš. Takmer všetci ľudia v lietadle sa k nemu pridali. V zahraničnej tlači sa objavili titulky: „Zázračný kapitán“, „Lietadlo, ktorému pomohli anjeli“, „Spoločný Otče náš“. A nasledovala osobná výpoveď kapitána: „Ak niekto verí v Boha, tak musí rátať aj s jeho pomocou… V posledných sekundách som prestal premýšľať, bol som ponorený do modlitby a v nej som myslel na manželku a obe dcéry. S nimi som chcel prežiť tento sviatok…

Back to top button