Vzal som si Vaše miesto

Istý muž išiel do chrámu. Zaparkoval svoje auto a vystúpil. Tu na neho zatrúbil muž z prichádzajúceho auta a cez okienko zvolal: „Tu vždy parkujem ja. Vzali ste mi moje miesto!“ Muž vošiel do chrámu a sadol si na voľné miesto. O chvíľu k nemu prišla staršia žena a povedala mu: „To je moja stolička. Sadli ste si na moje miesto!“ Muž trošku dotknutý postojom ženy vstal, ale nepovedal nič. Po sv. liturgii nasledovalo ešte stretnutie tých, ktorí chceli prehĺbiť svoje vedomosti zo Svätého písma. Muž sa pridal. Sadol si trochu bokom. No i tu k nemu prišiel jeden zo skupiny a povedal: „Tu sedávam ja. Vzali ste si moje miesto!“ Muž teda vstal a oprel sa o jeden z chrámových pilierov. Stretnutie sa začalo modlitbou. Zhromaždený vzývali Pána, aby prišiel do ich stredu. Tu si všimli neznámeho muža opretého o chrámový pilier. Začal sa meniť. Na rukách i na nohách sa mu zjavili krvavé jazvy. Pýtali sa ho: „Čo sa vám stalo?“ Odpovedal: „Vzal som si vaše miesto…“ (Shelton Cole, The Visitor )

Back to top button